Rezervo dasmën tani dhe përfito nga oferta jonë speciale!

 • Paketat HD
 • Paketat 4K

Paketa 1

CEREMONIA E MBRËMJES

650€

Në cmim përfshihet vetëm cermonia e mbrëmjes në restorant.

Paketa 2

CEREMONIA E MBRËMJES DHE MARRJA E NUSES

800€

 • 1 Kamerë HD
 • 1 Kamerë HD me Kran
 • 1 Fotograf
 • Montazhi
 • 1 Kamerë te marrja e nuses
 • Oferta Speciale*

Në cmim përfshihet cermonia e mbrëmjes në restorant si dhe marrja e nuses ditën.

Paketa 3

KOMPLET

1000€

 • 1 Kamerë HD
 • 1 Kamerë HD me Kran
 • 1 Fotograf
 • Montazhi
 • 1 Kamerë HD te marrja e nuses
 • Photoshooting në natyrë
 • Oferta Speciale*

Paketa 1

CEREMONIA E MBRËMJES

850€

HDR +200€

Në cmim përfshihet vetëm cermonia e mbrëmjes në restorant.

Paketa 2

CEREMONIA E MBRËMJES DHE MARRJA E NUSES

1000€

HDR +200€

 • 1 Kamerë HD
 • 1 Kamerë HD me Kran
 • 1 Fotograf
 • Montazhi
 • 1 Kamerë te marrja e nuses
 • Oferta Speciale*

Në cmim përfshihet cermonia e mbrëmjes në restorant si dhe marrja e nuses ditën.

Paketa 3

KOMPLET

1200€

HDR +200€

 • 1 Kamerë HD
 • 1 Kamerë HD me Kran
 • 1 Fotograf
 • Montazhi
 • 1 Kamerë HD te marrja e nuses
 • Photoshooting në natyrë
 • Oferta Speciale*

*Oferta Speciale

Best of Video

Korrektimi i ngjyrave

Dasma në USB Stick

Dasma në 2x DVD

Printimi i 10 fotografive

Dasma në USB Stick